shaded corner
Zoeken
Inloggen
Gebruiker
Wachtwoord

Algemene informatie

De stichting ‘Op de Hoogte’ is geboren op 10 juni 2006 en in september 2006 bij notariële akte opgericht.
Aanleiding voor de oprichting van 'Op de Hoogte' was de wens om onafhankelijke nascholingen te kunnen organiseren voor huisartsen en de contacten tussen eerste en tweede lijn te verbeteren.

Doelstelling

De doelstelling van ‘Op de Hoogte’ is het aanhalen van de banden tussen de eerste en tweede lijn en het op de hoogte blijven van de nationale en internationale ontwikkelingen in de medische wetenschap en gezondheidszorg door de organisatie van nascholingen, sociale, sportieve en culturele activiteiten in binnen- en buitenland voor huisartsen en medisch specialisten.

Activiteiten

Stichting Op de Hoogte organiseert jaarlijks twee nascholingen. Een avondsymposium voor eerste en tweede lijn en een week Winternascholing, waarin 18-20 uur nascholing gevolgd wordt en de overige tijd besteed wordt aan wintersport. Deze nascholingen bieden naast vakinhoudelijke verdieping ook de mogelijkheid om de verbinding en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te verdiepen. Beide nascholingen worden als zeer goed beoordeeld door de deelnemers.

Huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit Martin van Markus (huisarts), Merel Geenen (huisarts), Marjan Venekamp (huisarts), Nico Weerkamp (neurololoog, HMC), Ronne Mairuhu (internist, Haga).

Donateurs


disclaimer